Mitološka pozadina ovog općepoznatog pojma seže u staru Grčku i jednu zanimljivu ljubavnu vezu. np: KAISER CHIEFS – every day I love you less and less Hermes, ekvivalent rimskog Merkura, bješe bog trgovine, elokvencije, putovanja i književnosti. Poznat je po iskrivljavanju istine i raznoraznim dvoličnim akcijama koje su ga dovele

Pročitaj ostatak