Razmišljam o slaganju vremenske kapsule koju bih zakopala na skrovito mjesto na kojem bi bila sigurna i dostupna i za 50 godina. Na stranu na trenutak s problematikom nalaska takve lokacije, šta u kapsulu staviti? Šta je zapravo toliko vrijedno i zanimljivo, posebno i odstupajuće u ovim dosadnim vremenima, što

Pročitaj ostatak