Plan A has failed. np: SONATA ARCTICA – ain’t your fairytale Prvotni plan bješe po završetku svakog dana napisati mali blog-entry o opservacijama i zbivanjima, praćen fotografijama. Kako sam boravak u Oslu ispunila brojnim aktivnostima, jedini momenti pred kompjutorom su bili checkiranje i slanje mailova na kraju dana. Stoga je

Pročitaj ostatak