Archive: 22. June 2011.

How we choose the framing of the scenehate begins to spill across the screen,blinding light illuminates the scenetrying to fill the spaces in between.

Izgleda da sam našla mogućeg novog ljubimca. Vidjela sam ga u pet shopu u blizini posla i ostala na mjestu pokošena simpatičnošću živinice. Još uvijek ne znam koji species je u pitanju (deklariran je kao “blue lobster”), no dade se saznati. Presudio je trenutak kad sam shvatila da me čeka

Pročitaj ostatak

Čitajući o gradovima duhovima i promatrajući fotografije je teško oduprijeti se pomisli kako bi bilo zanimljivo prošetati se napuštenim ulicama, promatrajući prazne dječje parkove, škole, trgove i automobile obrasle mahovinama i lišajevima. Pritom, naravno, pokušavajući rekonstruirati vrevu grada, žamor i žustrinu prosječnog čovjeka opterećenog prosječnom dozom stresnih situacija. Odmaknite se

Pročitaj ostatak