Zona podrazumijeva pojas nepravilnog oblika od 30 km sa središtem u elektrani i definira dijelove posebno kontaminirane radioaktivnošću. U Zonu se može ući. Postoji cijeli niz lokalnih firmica koje će vas za sitne pare provesti kroz zanimljive objekte na spomenutom području. No, postoje pravila igre kojih se moramo držati. Neka

Pročitaj ostatak