Nakon godina nagovaranja na uključivanje komentara, popuštam i dozvoljavam dijalog na stranici