Prije 7 dana sam bila u Sloveniji. Dotad sam uglavnom prolazila kroz nju, odlazeći do drugih država i uglavnom noću. Tad nisam vidjela ništa osim toaleta benzinskih crpki i autoputa. Cilj ovog odlaska je bila konačna kupnja sata za mog Mouža, u kombinaciji sa mini-izletom. Ja sam od njega, FYI,

Pročitaj ostatak