Archive: 17. September 2012.

Nastavno na prošli post, gdje komentiram nabavu nožekanje za moje mawe jukice, moram pokazati životinje koje su mi jučer ušle u stan. Radi se o škorpionima vrste Heterometrus spinifer. Već sam držala škorpione, vrste Euscorpius italicus i kratko vrstu  Pandinus imperator i smatram ih iznimnim ljubimcima. Elegantni su, neagresivni, a

Pročitaj ostatak

Negdje početkom faksa, kad sam počela razvijati jak interes spram entomologije i kad sam prije spavanja gutala Kovačevićevu entomologiju kao najnapetiji komad fantasyja, donijela sam u kuću sa terena nekih stotinjak kukaca koje je trebalo nositi na faks na determinaciju. Bilo je uistinu svega, dominirajuće terestričnih Coleoptera i njihovih ličinki.

Pročitaj ostatak