Jutros sam ušla u sedmicu na proputovanju kroz Novi Zagreb sa Kushijem pod rukom i prastarim Coal Chamberom u ušima. Ne promatrajući ikoga i išta osim slova pred sobom, sjela sam i opustila se. Odjednom sam krajičkom oka registrirala nekakvo komešanje – podigla sam pogled i vidjela kako ljudi pokrivaju

Pročitaj ostatak