Budući da proces disanja dovodi krv izravno do stanica, funkcija krvožilnog sustava je smanjena a optjecajni sustav slabo je razvijen. Ipak, sastoji se od krvne žile sa sposobnošću kontrakcije i potiskivanja krvi, što ju čini funkcijom sličnom srcu. Aorta spaja glavu s kolutićavim srcem utegnutim u klijetke kroz prsište, koje kontrakcijama potiskuje krv kroz aortu prema glavi. Srce žohara pritom otkuca 60-90 puta u minuti, ljiljkovo 40-50 puta, a ličinka jelenka 12-20 puta, prema Matoničkinu i sur. (1999.).

Krv kukaca naziva se hemolimfa. Obično je žućkasto-zelenkasta i u izravnoj je vezi s načinom prehrane vrste, a radi se o otopini hematocita, krvnih stanica velikih jezgri i sa sposbnošću ameboidnog kretanja. Tek poneke vrste sadrže hemoglobin koji krv boja u crvenu boju.