Proces disanja kod kukaca odvija se preko hitinskih cjevčica (tracheae) rasprostranjenih duž unutrašnjosti tijela i s funkcijom opskrbe stanica kisikom. Lateralno duž prsišta i abdomena nalaze se odušci (stigme), završeci traheja posebno uočljivi kod ličinačkih stadija i često pokriveni finim dlačicama koje filtriraju nečistoće iz zraka pri udisanju. Zatvaraju se refleksno kada se jedinka nađe u nepovoljnim uvjetima, primjerice, toksičnoj atmosferi.

Broj udisaja u minuti varira ovisno o životnim uvjetima, tako da raste pri porastu temperature i relativne vlažnosti zraka. 1 kg pčela potroši tijekom 60 minuta količinu od 20 000 cm3 kisika pri 20 °C, dok pas potroši 900 cm3 po kilogramu tjelesne mase, prema Matoničkin i sur. (1999.).