Kukci se smatraju jednim od evolucijski najuspješnijih razreda unutar carstva životinja budući da pokazuju veliku morfološku i anatomsku raznolikost kao produkte prilagodbe staništu i životnim uvjetima. Jedan je od primjera vidljivih promjena i proces oligomerizacije segmenata slične ili iste funkcije, što je dovelo do značajnih morfoloških promjena u vidu redukcije broja segmenata na nivou vrste i ima veliku važnost pri determinaciji iste.

No, tijelo je u osnovi podijeljeno na tri osnovna odjeljka (tagmata):

  • glava (caput) sa 6 međusobno sraslih segmenata
  • prsište (thorax) sastavljen od 3 segmenta
  • zadak (abdomen) koji se sastoji od 11 segmenata.

gradja2

Glava kukca nosi usni ustroj, organe za vid i senzorne organe (ticala). Prsište na segmentima nosi tri para nogu, u pravilu dva para krila od kojih jedan može ili ne mora biti razvijen ili aktivno sudjelovati u letu (kod nekih redova krila su i potpuno reducirana) i uvijek smještena na drugom i trećem segmentu, a u abdomenu nalazimo sustave spolnih organa, dijela živčanog sustava, organe s cirkulatornom funkcijom itd.