Raspored ganglija u tijelu kukaca ljestvičastog je tipa, što se podudara s ostatkom člankonožaca. Živčevlje je raspoređeno duž ventralne strane tijela ličinki i odraslih jedinki, kod kojih dolazi i do stapanja ganglija.

Od ganglija u glavi ostala su tri para u trbušnom položaju koji čine podždrijelni (subfarinksni) ganglij, a tri para smještena dorzalno čine nadždrijelni (suprafarinksni) ganglij. Povezani su jakim konektivama i time je ždrijelo u konačnici okruženo ganglijskim prstenom. Nadždrijelni ganglij je najrazvijeniji u tijelu kukaca i naziva se cerebralni ganglij. Razlikujemo protocerebrum, deuterocerebrum i tritocerebrum, glavne dijelove cerebralnog ganglija, analoga mozga, zaslužnog za procesiranje podražaja koji dolazi na osjetila. Dimenzije cerebralnog ganglija uvelike su vezane uz živčanu aktivnost – mozak pčele čini 1/174 tijela, dok mozak hrušta čini samo 1/3290 dio tijela, prema Matoničkin i sur. (1999.).

Osim navedenih ganglija, potrebno je spomenuti i trodijelni simpatički dio živčanog sustava čija je uloga inervacija utrobe i abdominalne regije. Čine ga stomatogastrični dio čije je izvorište moždani ganglij, kaudalni dio koji izlazi iz posljednjeg trbušnog ganglija na zatku i ventralni koji izlazi iz stražnjeg dijela svakog trbušnog ganglija.