RAZRED Insecta, kukci

RED Dermaptera, kožokrilci

PORODICA Forficulidae, uholaže

Forficula auricularia, obična uholaža

IMAGO

Izduženo plosnato tijelo, dužine do 15mm. Prednja krila su kožasta i skraćena, dok su stražnja velika i dvostruko složena. Na zatku su dva nitasta nastavka u obliku kliješta, koja su jača kod mužjaka.

RASPROSTRANJENOST

Europa.

AKTIVNOST

Od travnja do listopada.

STANIŠTE

Vlažno, pod kamenjem, lišćem. Aktivna je noću, danju se skriva u pukotinama.

ISHRANA

Razno bilje i uginuli kukci.

Uholaža

Imago

Uholaža

Imago