Početkom mjeseca sam završila na Hvaru. Evo par slički.