Archive: 19. February 2013.

Vidjela sam dosta iritansa online, ali ovo troje – jedan, dva, tri – nema konkurencije.