Već sam spominjala dikefaliju, točnije, izrazila simpatije prema obje glave svake od živina koje ih nose na vratovima. Ova mi je zmijica ekstra simpatična i stvarno se ne bih bunila kada bi mi došla u ruke.

Pogledajte video i uočite zanimljivost. Glave, pogotovo nakon jela i kada se iz usne šupljine širi miris hrane, ne doživljavaju jedna drugu kao dio svog tijela već kao potencijalni plijen. Zato je potrebno oprati ih i ukloniti miris, zmija bi samu sebe napadala i ozlijedila, nesvjesna da napada svoje tijelo.