Razlika između kima, kumina i crnog kima tema je brojnih rasprava, a posljedica je lošeg prijevoda, pogrešnog imenovanja na pakiranjima ovih začina i onog najgoreg, tvrdnje da se radi o istoj biljnoj vrsti. Razlika u kemijskom sastavu među njima je ogromna, a stoga i namjena nije jednaka. Pazite što čitate, proučite što kupujete i razlikujte tri vrste biljki koje unificirano zovemo “kimom”.

  • crni kimNigella sativa – poznat kao black cumin, Schwarzkümmel, ćurokot.
  • kimCarum carvi – caraway, wild cumin, carvies, carroway.
  • kuminCuminum cyminum – perzijski kumin, rimski kumin, slatki kumin, jira.