Zanimljivi biblijski lik koji se u Bibliji ne pojavljuje često… skoro se uopće ne pojavljuje, bar pod svojim imenom. Tamo se spominje kao “vrišteća sova”, “noćna vještica” ili “demon”. Sve što je o njoj poznato, nađeno je u Talmudu, Kabali i Svitcima Mrtvog mora.

np: MARILYN MANSON – sweet dreams

Stvarajući svijet…

… na svoju sliku stvori Bog čovjeka,
na sliku Božju on ga stvori,
muško i žensko stvori ih.

Postanak 1:27

Par poglavlja dalje nalazimo:

Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Jahve, Bog, ženu pa ju dovede čovjeku.
Postanak 2:22

Dva citata iz Biblije, međusobno u koliziji. Zajedničko im je samo što se radi o Adamovoj ženi, doduše ne samo Evi. Da ne mistificiram dodatno, prva žena Adamova je bila Lilith, koju je kasnije smijenila Eva. U Bibliji se spominje kao “vrišteća sova”, “noćna vještica” ili “demon”. Sve što je o njoj poznato, nađeno je u Talmudu, Kabali i Svitcima Mrtvog mora.

Jedino se spominje u odlomku:
Ondje će se sretat divlje mačke s hijenama,
jarci će dozivati jedan drugoga;
ondje će se odmarati Lilit, našav počivalište.
Izaija 34:14

Bog je stvorio Adamu ženu prije Eve i nazvao ju Lilit (lîlîtu – noć). Kao i Adam, nastala je od zemlje, no nečiste. Samim time ona Adamu nije bila odgovarajuća supruga – ona je vrlo agresivni seksualni predator, uvijek je prigovarala svojoj isključivo poniznoj ulozi tijekom vršenja bračnih dužnosti. Rekla je Adamu, “Ne želim ti biti podložna.” na što je on odvratio “Neću ležati ispod tebe, već samo na tebi. Ti si stvorena samo da bi ležala, ti si meni podređena” (Alfabet Ben-Sira). Bila je svjesna da je, kao i Adam, stvorena na sliku Božju i da su samim time njih dvoje jednaki i ravnopravni. No, odletjela je na Crveno more gdje je zadovoljavala pohotu sa Asmodaiem i raznim demonima, nakon čega bi svakodnevno rađala stotine malih demona, lilina. Ulazila je u snove muškaraca, izazivala polucije i sprječavala da dožive sladostrast sa običnim ženama. Njihovim ženama je nosila neplodnost, pobačaje i teške porođaje. Novorođenčad je gušila u snu i nemilosrdno ubijala mušku djecu.

Adamu je jako nedostajala, pa je Bog poslao anđele Senoja, Sansenoja i Semangelofa koji su prijetili da će za svaki dan otkad je otišla od Adama pobiti stotinu demona koje je rodila, no ona nije pristala. Bog je odlučio stvoriti novu ženu i pred Adamom je slagao organe, kosti, mišiće i kožu, što on psihički nije mogao podnijeti pa ju je Bog uklonio. Potom je Bog uzeo njegovo rebro dok je spavao i od njega učinio ženu, Evu. Ljubomorna Lilit je došla u Eden kao zmija, na Stablo spoznaje gdje je Evu namamila da pojede plod sa drveta. Tada ih je Bog prokleo i istjerao iz raja a Adama je za pokoru stavio u celibat sa Evom na 130 godina, no nije mogao kontrolirati Lilit i njene demone koji su noću općili s njim i rađali demone. Lilit je sa Adamom imala dijete, Samaela koji je također općio sa majkom. Bog ga je kaznio kastrirajući ga. Zaklela se da će do kraja vječnosti zlostavljati potomke Adama i Eve, koji su mogli biti spašeni samo ako izgovore imena tri anđela. Stoga je židovska tradicija i danas darivanje djeteta amuletom sa ugraviranim imenima anđela, koji je stavlja oko vrata radi zaštite do obrezivanja i puštanje kose dječačićima da bi ju se zavaralo spolom. Ovime je dokazano da je Lilit poznata kao demon daleko ranije i da nije prvi put spomenuta u srednjem vijeku. Kad je uništen jeruzalemski hram, Bog je devastiran tugom prigrlio Lilit i odbacio svoju ženu Shekinah. Tako je ona, ne bolja od demona postala njegova družica. Kabalisti smatraju da će na Sudnji dan Bog odbaciti Lilit i vratiti se Shekinah, svojoj pravoj družici.