Vučica has kicked the bucket.

np: METALLICA – the memory remains

Danas sam našla Vučicu kako nepomično leži i trza vršnim člankom nogu. Događaj je očekivan jer je nakon što iz kokona izađu maleni pauci uobičajeno ugibanje majke. Ona je sada konzervirana i za koji dan odlazi na determinaciju vrste, jer me, naravno, još uvijek zanima tko je ona. U čast ovoj ljepotici i brižnoj majci, fotografija.

lycosa.rip

Dobra vijest je činjenica kako su maleni vučići postali samostalni i ima ih 50-70, onako odoka. Doduše, ne mogu uloviti i usmrtiti dubiu ili fobasa već su dobili rasporenog crva. Još da skontaju čemu služi i ja sam na konju!