Jedne noći gospodin Tartini je usnio san…

np: VANESSA MAE – devils trill

Jedne noći gospodin Giuseppe Tartini (1692 – 1770, talijanski barokni skladatelj za violinu) je usnio san. Kraj svojih stopala na krevetu je vidio Sotonu kako sjedi. Izrazio je želju da mu Tartini bude sluga, a u zamjenu bi mu Sotona pomagao pisati djela koja bi ga učinila slavnim. Na kraju razgovora Tartini je odlučio testirati Sotonu i vidjeti zna li on zbilja svirati violinu, pa mu je dodao instrument. Sotona je počeo svirati vrlo dinamično no ipak precizno, s takvom virtuoznošću da je Tartiniju oduzeo dah. Kad se Tartini probudio, odmah je zapisao melodiju, pokušavajući što preciznije “uhvatiti” što je čuo u snu.
Iako je djelo maestralno, Tartini je, uvijek nedovoljno zadovoljan djelom govorio da je sonata još uvijek daleko od onog što je svirao Sotona. No, sam Tartini je bio vrhunski izvođač skladbi na violini, s takvom sposobnošću izvedbe kompleksnih skladbi da se pričalo da je imao 6 prstiju na lijevoj ruci.