RAZRED Insecta, kukci

RED Homoptera, jednakokrilci

PORODICA Cicadidae

Tibicen sp.

Ovo su neobične presvlake kukuljica koje sam našla na kestenima na Lenijama u VK. Prvotni šok (nisam se nikad prije srela s njima) su prouzročile prilično agresivne prednje noge predatorskog tipa.

Tibicen sp.

Presvlaka

Tibicen sp.

Presvlake

Tibicen sp.

Presvlaka

PORODICA Cercopidae

Philaenus spumarius, livadna pjenuša

Živi na livadama, dobro leti i skače. Za ovu su porodicu karakteristične pjenaste nakupine na zeljastim biljkama, koje ispuštaju ličinke. Na zraku se pjena suši i postaje zaštita od desikacije i neprijatelja.

Livadna pjenuša, Philaenus spumarius

Livadna pjenuša, imago

PORODICA Aphididae, lisne uši

Aphis sp.

Lisne uši

Lisne uši

Lisne uši

Lisne uši

Posebno je zanimljiva desna fotografija. U gornjem desnom kutu se nalazi mrav, a njihova masovna prisutnost na biljkama obično upućuje na ordiniranje lisnih ušiju. Mravi i uši su u simbiozi – uši opskrbljuju mrave mednom rosom koju luče, a mravi zauzvrat štite koloniju.