Ovako otprilike izgleda kad dođeš praviti reda kod zmije i primijetiš progres

u rastu i razvoju.

Moja fascinacija procesom presvlačenja je stara a svaka nova presvlaka ima reakciju kao da ih vidim prvi put. Ovo je presvlaka kukuruzne zmije, sa mrvu bližim pogledom u dio koji je nedavno prije pokrivao glavu.