Mačka mi je doslovno ubojica svega zelenog i živog. Unatoč upozorenjima, prijetnjama i vici doslovno od prvog dana ruši cvijeće, žvače iglice kaktusa (WTF?!), valja se u cvjetnoj zemlji i vidno uživa pritom. Ovu biljku je do sada ubila jedno 40 puta, uključujući i skakanje na vrh hladnjaka visokog preko 180 cm i rušenje cvjetnjaka O.o

no vidim da se mali korovčić ipak ne da. Suha kvrga lijevo predstavlja primarno stabalce koje je višestruko preživljavalo napade oštrih kandži i znatiželjnih zubi. Zelena travčica je izdanak star oko 8 dana – mali borbeni Spathiphyllum je trebao biti fotografija dana 003 ali je bio tako malen i tanašan da ga sa aparatom koji slikam projektić 365 nisam mogla propisno izoštriti (fokus je uporno bježao na nepravilnosti i teksturu supstrata). Nek mu je sa srećom.