Hverir

Hverir

Geotermalni wasteland. Fenomenalne boje. Fumaroli. Ključajuće blato. Žute nakupine na odušcima. Neljudski snažan smrad sumpora nošenoga vodenom parom. Stopala koja propadaju samo 10 cm u tlo teksture brašna. Penjanje na obližnje brdo s kojega sam se skoro skotrljala koliko je bilo sipko.

IMG_5508 IMG_5513 IMG_5514 IMG_5519 IMG_5522 IMG_5523 IMG_5534 IMG_5528 IMG_5538 IMG_5547 IMG_5565 IMG_5578 IMG_5583 IMG_5588 IMG_5591 IMG_5592 IMG_5595 IMG_5599 IMG_5601 IMG_5604 IMG_5605 IMG_5610 IMG_5615 IMG_5647 IMG_5654 IMG_5664

I pranje skupljenih uzoraka kamenja od sitnog i finog pijeska koji bi uništio podište rentanog auta.

Save

Save

Save

Save

Save

Previous post

Next post

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.