Zona podrazumijeva pojas nepravilnog oblika od 30 km sa središtem u elektrani

i definira dijelove posebno kontaminirane radioaktivnošću.

U Zonu se može ući. Postoji cijeli niz lokalnih firmica koje će vas za sitne pare provesti kroz zanimljive objekte na spomenutom području. No, postoje pravila igre kojih se moramo držati. Neka su logična a za neka vjerujem da ne mogu biti dovoljno naglašena (kladim se da vodiči moraju opetovano ponavljati i podsjećati da se ne dudaju boce mineralne vode od 0.3 L).

  • Zabranjeno je nošenje ikakvog oružja sa sobom.
  • Zabranjena je konzumacija pića i hrane tijekom boravka u Zoni, pogotovo na otvorenom.
  • Zabranjeno je diranje predmeta koji leže na tlu, grumenja tla, kamenja, biljaka, gljiva – ičega. Pogotovo je zabranjeno iznošenje ičega od navedenog izvan Zone.
  • Zabranjeno je sjedenje na tlu i polaganje foto/video opreme na tlo.
  • Zabranjeno je kršenje pravila odijevanja – Zonom se ne smije kretati u sandalama, kratkim hlačama, suknjama tj. ičemu što otkriva tijelo.
  • Zabranjeno je kretanje bez vodiča, odvajanje od skupine.
  • Zabranjeno je prići onome što mene posebno zanima, a to je groblje vozila

koja su interventno pomagala u kritičnom periodu krpanja pobješnjelog reaktora. Ukrajinska vlada je pristup ovom prostoru zabranila 2008., nažalost.